FOTOWOLTAIKA | ENERGIA ODNAWIALNA

Polska Czysta Energia SA jest rzeczywistym inwestorem rozwijającym i realizującym projekty fotowoltaiczne

w oparciu o kapitał własny i wiarygodne krajowe źródła finansowania, a ich działania obejmują cały cykl funkcjonowania projektów fotowoltaicznych, od etapu green field przez uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń  i prace projektowe po budowę i eksploatację gotowych instalacji.

Polska Czysta Energia jest firmą opartą wyłącznie na polskim kapitale, w działaniach kierującą się nie tylko zyskiem ale również zasadami odpowiedzialności społecznej i troską o interes lokalnych społeczności.

Współpracujemy z:

  • jednostkami i organizacjami samorządowymi

  • agendami rządowymi i organizacjami międzynarodowymi

  • organizacjami pozarządowymi i inicjatywami społecznymi

  • uczelniami i jednostkami badawczymi

 

 

 

 

 

 

 

Series of photovoltaic panels
LOGO MOTIVA
Contact Us
Follow Us

Copyright © 2021. All rights reserved.